Gezinstherapie

PENTAX DIGITAL CAMERA

Sommige gebeurtenissen kunnen zo’n grote impact hebben dat het ganse gezin eronder lijdt. Dit kunnen belangrijke veranderingen zijn, bijvoorbeeld:

  • bij overlijden,
  • ziekte of handicap van een gezinslid,
  • scheiding van de ouders,
  • financiële moeilijkheden,
  • drank- of drugsverslaving van een gezinslid,
  • gewelddadig gedrag,
  • schoolproblemen bij één van de kinderen,
  • moeilijkheden op het werk,
  • een nieuw samengesteld gezin…

stappeningroevengezinstherapieMaar het gebeurt ook dat het gewoon een tijdje niet goed vlot in het gezin en niemand weet waarom…

In dergelijk geval zal het ganse gezin er baat bij hebben om samen in therapie te gaan.

Hierbij zal ik als gezinstherapeute, naast het bieden van een individuele ondersteuning en aandacht, de gezinsleden stimuleren en helpen om met elkaar te communiceren en ze op weg helpen in het samen zoeken naar mogelijkheden waar elk gezinslid zich kan in terugvinden, naar oplossingen die het evenwicht in het gezin opnieuw in balans brengen.


De duur van een gezinssessie varieert tussen 1 uur en 1u30 afhankelijk van de leeftijd van de kinderen.